Autor

 

Sara G. González

1992 Barcelona

Facebook

Instagram

E-Mail

Amor i Compromis / Amor y Compromiso / Love and Commitment

CAT

 

El captiveri és la privació de la llibertat d'un ser viu sense considerar la seva voluntat.

Aquest és el cas de molts animals que es troben en zoològics, circs, aquaris…vivint en espais massa reduïts on no poden realitzar les activitats que desitgen, com ara córrer, aconseguir el seu propi aliment, relacionar-se entre ells…

 

Els animals en captivitat pateixen estrès, depressió, la seva esperança de vida minva i tenen un un comportament que no tindrien si fossin lliures. En aquest foto reportatge podem trobar algunes mostres de cóm són les vides d’aquests animals captius.

 

La finalitat de “Captius” és sensibilitzar l’espectador fent-lo conscient d’aquesta realitat i no participi d’espectacles on els animals s’exhibeixen per a l’entreteniment.

Qui som nosaltres per a privar de llibertat una espècie només per diversió?

 

 

 

ESP

 

 

El cautiverio es la privación de la libertad de un ser vivo sin tener en cuenta su voluntad...

Este es el caso de muchos animales que se encuentran en zoológicos, circos, acuarios…

que viven en espacios demasiado reducidos donde no pueden realizar las actividades que deseen como correr, conseguir su propio alimento, relacionarse entre ellos…

 

Los animales en cautividad sufren estrés, depresión, su esperanza de vida disminuye y tienen comportamientos que no tendrían en libertad.

En este foto reportaje encontramos algunas muestras de cómo son las tristes vidas de estos animales en cautividad.

 

La finalidad de “Cautivos” es sensibilizar al espectador para que sea consciente de esta realidad y no participe de espectáculos donde los animales se exhiben para el entretenimiento.

¿Quiénes somos nosotros para privar de libertad a una especie solo por diversión?

ENG

 

The captivity is deprivation of liberty of a living being without taking into account his will.

This is the case of many animals that are kept in zoos, circuses, aquariums…That living in confined spaces where they are unable to do the activities they want like running, get their own food, relate to each other…

 

Animals in captivity suffer from stress, depression, life expectancy decreases and they have behaviors they wouldn’t be released.

In this photo reportage we find samples of the sad lives of these animals in captivity.

“Captives” is meant to sensitize the spectator to aware of this reality and not take part in shows where animals are exhibited for entertainment.

Who are we to deprive species of liberty just for fun?