Autor

 

Sergi Amoedo Orriols

1992 Barcelona

E-Mail

Web

Amor i Passió / Amor y Pasión / Love and Passion

CAT

 

Fora ciutat és un projecte que sintetitza l’essència de la zona portuària de Barcelona. Un reflex visible de

com l’ésser humà ha transformat l’espai natural.

Contemplar aquestes imatges ens evoca a la transcendència, els colors i les ombres ens desborden el

subconscient, la nostàlgia d’un passat que no tornarà. La contínua pèrdua, el desig delirant de fugir d’un

mateix, de liquidar la condició humana. Les vistes aèries des del mirador del castell de Montjuïc, revelen

atmosferes i destaquen espais a imaginar.

El contingut dels recintes hermètics, essència mística intensa, es per a la majoria de la gent, un misteri.

Durant la nit es respira el dramatisme que suposa l’existència humana.

 

 

ESP

 

 

Fuera ciudad es un proyecto que sintetiza la esencia de la zona portuaria de Barcelona. Un reflejo visible

de como el ser humano ha transformado el espació natural.

Contemplar estas imagenes nos evoca a la transcendencia, los colores i las sombras nos desbordan el subconsciente,

la nostalgia de un pasado que nunca volvera. La continua perdida, el deseo delirante de huir de

uno mismo, de liquidar la condición humana. Las vistas aereas desde el mirador del castillo de Montjuic,

revelan atmosferas y destacan espacios a imaginar.

El contenido de los recintos hermetico, esencia mistica intensa, es para la mayoria de la gente, un misterio.

Durante la noche se respira el dramatismo que supone la existencia humana.