Autor

 

Bea Gandioso

1993, Barcelona

E-Mail

Instagram

Amor i Intimitat / Amor e Intimidad / Love and Privacy

CAT

 

Empremta del passat

 

La ciutat de Barcelona ocupa 101,3 km2. Té un total de 1.608.746 habitants i està formada per 10 districtes. El seu territori va des del mar fins la muntanya de Collserola. Als peus de d’aquesta, al districte més elevat de la ciutat, Horta Guinardó, entre La Vall d’Hebron i Horta, s’hi troba el barri amb menor densitat de població de Barcelona: La Clota.

 

Passejar per La Clota i parlar amb els seus veïns és tornar a les arrels d’una ciutat construïda sobre els records de paisatges rurals. Els seus carrers estrets, les seves cases baixes i els seus horts, fan sentir a qui els recorre, la Barcelona del passat, ara substituïda per edificis, cotxes, i grans  superfícies.

 

A través de fotografies d’un paisatge urbanístic diferent i amb personalitat,  podem veure reflectit el sentiment d’arrelament a un barri creat per les pròpies mans dels qui l’habiten.

 

 

ESP

 

 

Huella del pasado

 

La ciudad de Barcelona ocupa 101,3km2. Tiene un total de 1.608.746 habitantes y està formada por 10 distritos. Su territorio va desde el mar hasta la montaña de Collserola. A los pies de esta, en el distrito más elevado la ciudad, entre La Vall d’Hebron y Horta, se encuentra el barrio con menor densidad de Barcelona: La Clota.

 

Pasear por La Clota y hablar con sus vecinos es volver a las raices de una ciudad construïda sobre los recuerdos de paisajes rurales. Sus calles estrechas, casa bajas y sus huertos hacen sentir, a quién los recorre,  la Barcelona del pasado, ahora substituïda por edificios, coches, y grandes superficies.

 

A través de fotografies de un paisaje urbanístico diferente y con personalidad, podemos ver reflejado el sentimiento de arraigo a un barrio creado con sus propias manos de los que habitan.

 

ENG

 

Trace of the past

 

Barcelona has 101,3km, it has a population of 1.608.746, and it is formed by 10 districts. Its territory goes from the sea to the Collserola mountain. Below it, there is the most elevated district of the city, between La Vall d’Hebron and Horta. There its found the less populated neighborhood of the city: La Clota.

 

Wandering around La Clota and talking to its neighbords es going back to the roots of a city built on memories of rural landscapes. Its tight streets, low houses and vegetable gardens make who is walking around, the Barcelona of a past time, now replaced by tall buildings, cars, and big department stores.

 

Through a photography series of a different urban landscape, with its own personality, we can see the feeling of belonging to a neighborood created with the own hands of the people who live there.