Autor

 

Juancho Everman

1997 Buenos Aires

E-Mail

Instagram

Amor i Passió / Amor y Pasión / Love and Passion

CAT

 

Vici: (Del llatí, Vitium) Gust especial o ànsia per quelcom que incita a usar-lo freqüentment i amb excés.

 

 

El desig de trobar-se amb la gent, compartir moments amb amics o de fer noves amistes, conèixer altres ambients, viure experiències exultants i sentir-se eufòric són algunes de les situacions que es veuen reflectides en una sèrie fotogràfica en la que el desordre, el caos, la companyia i les relacions socials són protagonistes i donen lloc a pensaments inconfessables; a moments per recordar rodejats de gent a la que s’aprecia.

 

Vicios ens mostra grups d’amics en les diferents fases de la nit. Les nombroses situacions en les que el costat més salvatge i social de cadascú surt a l’exterior i l’estat d’ànim varia donant cabuda a l’espontaneïtat, la bogeria i al contacte amb la il·legalitat. Un estil de vida i una manera de divertir-se que fa molt difícil distingir entre vici i addicció.

 

 

ESP

 

 

Vicio: (Del lat. Vitium.) Gusto especial o demasiado apetito de algo  que incita a usar lo frecuentemente y con exceso.

 

El deseo de encontrarse con la gente, compartir momentos con amigos o de hacer  nuevas amistades, conocer otros ambientes, vivir experiencias exultantes y sentirse eufórico son algunas de las situaciones que se ven reflejadas en una serie fotográfica en la que el desorden, el caos, la compañía y las relaciones sociales son protagonistas y dan lugar a pensamientos inconfesables, a momentos para recordar rodeado de gente a la que se aprecia.

 

Vicios muestra grupos de amigos en diferentes fases de la noche. Las numerosas situaciones en las que el lado más ‘’salvaje’’ y social de cada uno sale al exterior y el estado de ánimo varía dando cabida a la espontaneidad, la locura y al contacto con la ilegalidad. Un estilo de vida y una manera de vivir la diversión que hace muy difícil distinguir entre el vicio y la adicción.

 

 

ENG

 

 Vice: (From latin, Vitium) Special pleasure or too much appetite for something that encourages you to use it frequently and with excess.

 

The desire of meet people, to share moments with friends or to do new friendships, to know other environments, to live exultant experiences and feel euphoric are some situations that are reflected on the photographic serie where the disorder, chaos, the company and social relations are protagonists and they give rise to inspeakable thoughts; moments to remember with people who is appreciated.

 

Vicios show us a group of friends in differents night’s phases. A lot of situations which the ‘’sauvage’ side and social of each go outside and the state of mind                 changes giving rise to espontanity, madness and illegality contact. A life style and a kind of amusement that makes so difficult to make a difference between vice and addiction.